Årsmøte 2020 vedtok "Mandat for nestleder" (DOCX, 29KB) for perioden 2020-2022.

Nestleder er leders stedfortreder  når det gjelder de daglige politiske, økonomiske og driftsmessige oppgavene i fylkesavdelingen.

Ansvarsområde:

Organisasjon og profesjon