kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen (KK) er et sentralt organ for kvalitetssikring av FO-Studentenes arbeid. Deres hovedoppgaver er å kontrollere at Valgkomiteen og Sentralstyret arbeider ut fra vedtektene. KK er også rådgivende organ for Sentralstyret og Valgkomiteen i spørsmål om tolkning av vedtekter. KK består av en leder og to medlemmer.

 

Kontrollkomiteen 2019 består av:

- Ask Nødtveidt Kase (leder)

- Michael Ouren (medlem)

- Geirr Berthinsen (medlem)

 

Du kan kontakte kontrollkomiteen ved å sende mail til post@fostudentene.no