Kontrollkomiteen (KK) er et sentralt organ for kvalitetssikring av FO-Studentenes arbeid. Deres hovedoppgaver er å kontrollere at Valgkomiteen og Sentralstyret arbeider ut fra vedtektene. KK er også rådgivende organ for Sentralstyret og Valgkomiteen i spørsmål om tolkning av vedtekter. KK består av en leder og to medlemmer.

Kontrollkomiteen 2021 består av:

  • Leder, Johannes Menzel Knudsen

  • Medlem, Daniel Casanovas

Du kan kontakte kontrollkomiteen ved å sende mail til post@fostudentene.no