Deres hovedoppgaver er å kontrollere at valgkomiteen og sentralstyret arbeider ut fra vedtektene. Kontrollkomiteen er også rådgivende organ for sentralstyret og valgkomiteen i spørsmål om tolkning av vedtekter. 

Studentrådgiver samarbeider med og gir opplæring til kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen 2023 består av:

  • Leder, Ida Aasheim

  • Medlem, Johanna Elisabeth Fevang

  • Medlem, Elin Thommessen

Du kan kontakte kontrollkomiteen ved å sende mail til post@fostudentene.no