vk 20

 

FO-Studentenes valgkomite velges på årsmøtet og sitter i sine verv i et år. Deres oppgave er å innstille til verv i SST, valgkomite og kontrollkomite. Sentrale verv velges hvert år på årsmøtet i høstsemesteret.

Å innstille på kandidater til sentrale verv innebærer at valgkomiteen utylser ledige verv, informerer om ledige verv på våre sentrale samlinger og intervjuer kandidater. Deretter skriver de en innstilling som skal inneholde informasjon om de kandidatene valgkomiteen vurderer som best egnet til hvert verv, samt en begrunnelse for hvorfor hver enkelt kandidat anses som best egnet. Valgkomiteen deltar på FO-Studentenes tre årlige konferanser; Lokallagskonferansen, leder- og nestlederskoleringen og årsmøtet.

 

Valgkomiteen 2019 består av:

- Anne-Linn Sekkingstad (leder)

- David K. Hegge (medlem)

- Maria Stepanova (medlem)

 

Se sentrale vervene i FO-Studentene består av sentralstyret (leder, nestleder og en representant per udanning), valgkomiteen (en leder og to medlemmer) og kontrollkomiteen (en leder og to medlemmer). Hvis du ønsker å vite mer om hva det vil si å sitte i sentrale verv, eller du ønsker å stille som kandidat til et ledig verv, kan du kontakte valgkomiteen på post@fostudentene.no