Å innstille til sentrale verv betyr at valgkomiteen utlyser ledige verv og intervjuer kandidater. Deretter skriver de en innstilling med informasjon om de kandidatene valgkomiteen vurderer som best egnet til hvert verv, samt en begrunnelse for hvorfor hver enkelt kandidat anses som best egnet. 

Studentrådgiver samarbeider med og gir opplæring til valgkomiteen.

Valgkomiteen 2022 består av:

  • Leder, Kari-Anne Sekse 

  • Medlem, Kari Dale

  • Medlem, Stine Marie Haugrønning Holm

Hvis du er interessert i å høre mer om eller stille til ledige verv, kan du kontakte valgkomiteen via kari.anne.sekse@hotmail.com.