Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med avdelingens virksomhet og påse at den følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i avdelingens besluttende organer, samt vanlig organisasjonsmessig praksis.

Beretning fra forrige kontrollkomite, årsmøteperiode 2016-2018

Mandat for kontrollkomiteen. (DOCX, 17KB)

 

Medlemmer Kontrollkomite FO Hordaland;

Hilde Ingebrigtsen   Leder-S hilde.ingebrigtsen@bufetat.no 470 26 324
Bjørn Hopland medlem bhopland@online.no 997 47 234
Stela Matthiesen medlem stelutza7929@yahoo.com 913 60 129