Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i konrollkomiteen.

(Vi tek atterhald om at lista ikkje alltid er oppdatert)

Verv Namn Mobil Epost
Sosionom Vibeke Rand   vibeke.rand@helse-forde.no
Barnevernpedagog Olaug Vagstad  

olaug.vagstad@helse-forde.no

Vernepleier Harald Bjarte Reite, leiar 90150161 epost