Medlemmer
Verv Navn E-post
Leder Ann Kristin Pettersen ann-kr-p@online.no
Medlem Wenche Klingen wenche.klingen@gmail.com
Medlem Anne Liv Engebråten Anne.Liv.Engbraten@nordlandssykehuset.no