Faggruppas arbeidsutvalg består av følgende medlemmer:


Leder:
Therese Steinsrud, Akershus friomsorgskontor
E-post: therese.steinsrud@kriminalomsorg.no
jobbmobil: 40 43 49 81

Arild Haugrønning, Trøndelag friomsorgskontor
E-post: arild.haugronning@kriminalomsorg.no

Beate Kristensen, Oslo friomsorgskontor
Beate.Kristensen@kriminalomsorg.no

Lotte- Marie Arctander Lotte-Marie (Nordland friomsorgskontor, Svolvær avdeling)
Lotte-Marie.Arctander@kriminalomsorg.no

 

Arbeidsutvalget (AU) har møter ca. tre ganger i året, i januar, juni og september. Vi avholder møtene ved forbundskontoret i Mariboesgate 13 i Oslo.

Rådgiver fra FO sitt forbundskontor, Inger Karseth, er AU sin kontaktperson og deltar i AU møtene.

Hva jobber faggruppa med?
 

  • Forbereder og gjennomfører årlig FO seminar på Sundvolden i mars
  • Utarbeider og sender ut nyhetsbrev til medlemmene i etterkant av AU møter
  • Kommer med innspill til FO på høringer som angår kriminalomsorgen
  • Deltar som representanter for FO i møter med justiskomite/justispolitikere i saker som angår FOmedlemmer i kriminalomsorgen
  • Deltar som representanter for FO, på konferanser og seminarer innen det kriminalpolitiske og kriminalfaglige området, herunder Kriminalpolitisk konferanse (gjennomfører denne konferansen sammen med LO og NFF), KROMkonferansen, Faget i fokus på kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).
  • Bidrar i arbeidet med lokale lønnsforhandlinger i kriminalomsorgen. Gir innspill til IDF, drøftings- og forhandlingsmøter regionalt og sentralt
  • Følger opp innspill fra medlemmer
  • Deltar på årlig møte med FO og de andre faggruppene i FO


Rådgiver i FO: Inger Karseth eller mobil: 480 61 261