Søk

Du er her:

Faggruppe for FO-medlemmer i kriminalomsorgen

Faggruppa for kriminalomsorgen består av alle FO medlemmer som jobber i fengsler, friomsorgskontor og ND-senter. Per 5.3.2018 var det 177 medlemmer av faggruppa.

Faggruppas arbeidsutvalg består av følgende medlemmer:

Leder Therese Steinsrud, Akershus friomsorgskontor,
e-post: therese.steinsrud@kriminalomsorgs.no  jobbmob: 40 43 49 81
Gro Asp, Sogn og Fjordane friomsorgskontor, e-post: gro.asp@kriminalomsorg.no
Jannicke Larsen, Rogaland friomsorgskontor, e-post: jannicke.larsen@kriminalomsorg.no
David Ark, Rusmestringsenheten ved Ullersmo fengsel, e-post: david.ark@kriminalomsorg.no

AU har møter ca 3 ganger i året; januar, juni og september. Vi avholder møtene ved forbundskontoret i Mariboesgate 13. Rådgiver fra FO sitt forbundskontor, Inger Karseth, er AU sin kontaktperson og deltar i AU møtene.

Hva jobber faggruppa med?

  • Forbereder og gjennomfører årlig FO seminar på Sundvolden i mars
  • Utarbeider og sender ut nyhetsbrev til medlemmene i etterkant av AU møter
  • Kommer med innspill til FO på høringer som angår kriminalomsorgen
  • Deltar som representanter for FO i møter med justiskomite/justispolitikere i saker som angår FOmedlemmer i kriminalomsorgen
  • Deltar som representanter for FO, på konferanser og seminarer innen det kriminalpolitiske og kriminalfaglige området, herunder Kriminalpolitisk konferanse (gjennomfører denne konferansen sammen med LO og NFF), KROMkonferansen, Faget i fokus på KRUS.
  • Bidrar i arbeidet med lokale lønnsforhandlinger i kriminalomsorgen. Gir innspill til ide, drøftings- og forhandlingsmøter regionalt og sentralt
  • Følger opp innspill fra medlemmer
  • Deltar på årlig møte med FO og de andre faggruppene i FO
Rådgiver i FO: Inger Karseth eller mobil: 480 61 261.
 
Viser fra 1 til 10 av totalt 27 artikler

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning