Søk

Du er her:

Høringssvar - likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar

Ei arbeidsgruppe nedsatt av KDI har kartlagt kriminalomsorgens hovedutfordringene når det gjelder kvinners soningsforhold. Arbeidsgruppa har i rapporten forslått en rekke konkrete tiltak for å bedre kvinners forhold i varetekt og under straffegjennomføring og som er i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder. FO slutter seg i all hovedsak til de ulike forslagene.

Høringssvaret kan lastes ned her

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning