Søk

Avtaler KS-området

 

Last ned (pdf) Hovedtariffavtalen for 2016 - 2018
Regulerer lønnsforholdene innenfor kommunsektoren


 Last ned 
(pdf)

 

Hovedavtalen 2013 - 2015 (forlenget til 31.12.2017)
Hovedavtalen for perioden 1.1.2014 - 31.12.2015 er forlenget med to år. I del C er det imidlertid gjort noen redaksjonelle endringer, som i hovedsak er endret rekkefølge av avtaletekst, noen nye overskrifter samt språklige forbedringer.

FO har trykket opp ny versjon av avtalen, og sendt til våre fylkesavdelinger. Filen som kan lastes ned fra linken til venstre inneholder også nytt B-rundskriv B/5-2015 der man finner veiledning til de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen. Der de sentrale parter er enig om forståelse og anbefalt praktisering av avtalen fremgår dette i rundskrivet. Protokollene fra forhandlingene om Hovedavtalen ligger også i filen.

Last ned
(pdf)

Særavtale SFS-2201
Barnehager, SFO, skole og familiebarnehage
Varighet 1.1.2016 - 31.12.2017

 

Særavtale SFS-2206
PPT
Bortfaller per. 01.01.2017. Opphørsprotokoll kan leses her.

Last ned
(pdf)

Særavtale SFS-2208 
PPT - Supervisjon
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

Last ned
(pdf)

Særavtale SFS-2301
Helsetjenesten
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

Forhandlingene høsten 2016 tok utgangspunkt i en rapport fra et partssammensatt utvalg. Rapporten kan leses her.

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1001
Reiseregulativet
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

 

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1002
Arbeidstøy og musikkinstrumenter
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2020

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1010
Følge av pasient/klient/elev
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2018

Last ned
(pdf)

Særavtale SGS-1020
OU-midler
Varighet 01.01.2017 - 31.12.2017
Last ned (pdf) Samledokument med særavtalene nevnt over

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning