Dark Overlay

Arbeidslivskurs

sep
Thon Hotel Backlund, 7600 LEVANGER
  • (6. september)
  • (7. september)
  • (8. september)
  • (9. september)

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtalen og hovedtariffavtalen, forhandlinger, tilsettinger og stillingsvern. kurset vil gi grunnleggende kunnskap om de mest sentrale lovene og avtalene som gjelder i arbeidslivet. Kurset er basert på forelesninger og gruppearbeid.

Kurset passer i hovedsak for deg som er hovedtillitsvalgt eller plasstillitsvalgt i en kommune eller i fylkeskommunen, men tillitsvalgte fra andre tariffområder kan også delta.  Det er en forutsetning at du kan delta alle dagene. Det oppfordres til at flere fra samme kommune deltar på kurset. FO-kunnskapen blir enklere når man er flere som sitter med den samme kunnskapen. Antall deltakerplasser er begrenset. Tillitsvalgte som ikke har tatt kurset tidligere vil bli prioritert. Kurset er i hovedsak for tillitsvalgte fra Trøndelag. 

Kurset er gratis, og kost og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Det kan ytes støtte til barnetilsyn. Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler. Hjemmel for permisjon kan fås ved å kontakte FO Trøndelag. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Program samt bekreftelse på plass blir sendt ut ca. 20.august 2021. Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn snarest under forutsetning om at du får plass. Potensielle tillitsvalgte bes ta kontakt dersom de ønsker å delta på kurset. 

Påmeldingsfrist onsdag 18.august. Påmelding gjøres på fo.no/kurs. 

Gjennomføring vil skje innenfor anbefalingene fra helsemyndighetene når det gjelder smitteverntiltak.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn