Dark Overlay

Arbeidslivskurs

sep
Quality Grand hotell - Steinkjer, 7709 STEINKJER
  • (5. september)
  • (6. september)
  • (7. september)
  • (8. september)

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Du vil få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtaler og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger og stillingsvern. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet. Kurset er basert på forelesninger, innledninger og gruppearbeid.

Kurset passer i hovedsak for tillitsvalgte i kommunesektoren. Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen på kurset. Det oppfordres til at flere fra samme kommune deltar på kurset. FO-hverdagen blir enklere når man er flere som innehar den samme kunnskapen. Antall deltakerplasser er begrenset, så tillitsvalgte som ikke har tatt kurset tidligere vil bli prioritert. Det er en forutsetning at du kan delta på hele kurset for å få plass, samt godkjent kurset i etterkant. Vi anbefaler alle deltagere å ta med seg PC eller nettbrett, da alt materiell sendes ut digitalt. 

Oppstart mandag kl. 11.30. De andre dagene starter vi kl. 09.00. Vi holder på til kl. 16.30 alle fire dagene. 

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Det kan ytes støtte til barnetilsyn. Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale. Hjemmel for permisjon kan fås ved å kontakte FO Trøndelag. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Program samt bekreftelse på plass blir sendt ut innen 22.august. Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn under forutsetning om at du får plass. 

Påmelding innen 18.august 2022. Bindende påmelding. 

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn