Dark Overlay

Arbeidslivskurs

febmar
Scandic Rica Ålesund, 6002 ÅLESUND
  • (28. februar)
  • (29. februar)
  • (1. mars)
Se tidspunkt for alle dager

Kurset består av fire kursdager, fordelt på to uker. Uke 9 gjennomføres på Scandic Rica i Ålesund, uke 10 gjennomføres digitalt. Påmeldingen gjelder for alle dagene. Uke 9: Scandic Rica, Ålesund. Onsdag 28. februar, torsdag 29. februar og fredag 1. mars. Uke 10: Microsoft teams. Mandag 4. mars.

Dette er et tradisjonelt fagforeningskurs med hovedvekt på arbeidstakernes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverket:

  • I uke 9 vil vi gå gjennom Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, arbeidstid, ansettelser og stillingsvern.
  • I uke 10 vil vi gå gjennom Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen 


Kurset er basert på forelesninger/innledninger og dialog med kursdeltakerne. 

Kurset vil bli gjennomført både fysisk og digitalt. Kurset går over 4 dager, fordelt på 2 uker. 

Det oppfordres til at flere tillitsvalgte fra samme kommune deltar på kurset.  FO-hverdagen blir enklere når man er flere som sitter med den samme kunnskapen.

Antall deltakerplasser er begrenset. 

Kurset er gratis.

Kurset passer hovedsak for tillitsvalgte i kommunesektoren, men tillitsvalgte fra andre tariffområder kan også delta i uke 9. Tillitsvalgte i andre tariffområder som ønsker kurs, bes tas kontakt med fylkessekretær Cecilie Veibust.

Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn. For kommunalt ansatte søkes permisjon i hht HA KS, del B, § 3-6. 

Program og ytterligere informasjon sendes ut pr e-post etter påmeldingsfristen.


Kontakt fylkessekretærer Cecilie Veibust eller Hilde Brunsvik hvis du har spørsmål knyttet til kurset. 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 12.01.2024