Dark Overlay

Arbeidslivskurs

augsep
Quality Hotel Augustin, 7011 TRONDHEIM
  • (31. august)
  • (1. september)
  • (2. september)
  • (3. september)
  • (4. september)

Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsforhold

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Du vil få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtale og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet. Kurset baserer seg på forelesninger, innledninger og gruppearbeid.

Kurset passer i hovedsak for tillitsvalgte i kommunesektoren (inkl. fylkeskommunen), men tillitsvalgte fra andre tariffområder kan også delta. Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på et senere tidspunkt er også hjertelig velkommen på kurset. Det oppfordres til at flere fra samme kommune deltar på kurset. FO-hverdagen blir enklere når man er flere som sitter med samme kunnskap. Tillitsvalgte som ikke har tatt kurset tidligere og tillitsvalgte fra Trøndelag, vil bli prioritert.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Det kan ytes støtte til barnetilsyn. Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler. Hjemmel for permisjon kan fås ved å kontakte FO Trøndelag. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Program samt bekreftelse på plass blir sendt ut ca 17. august 2020. Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn snarest under forutsetning om at du får plass.

Gjennomføring vil skje innenfor de oppdaterte anbefalingene fra helsemyndighetene når det gjelder smitteverntiltak for korona.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 15.08.2020