Dark Overlay

Arbeidslivskurs - digitalt. Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsforhold

mar
Digitalt på Teams, 7011 TRONDHEIM
  • (2. mars)
  • (3. mars)
  • (4. mars)
Se tidspunkt for alle dager

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtalen og hovedtariffavtalen, forhandlinger, tilsettinger og stillingsvern. Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om de mest sentrale lovene og avtalene som gjelder i arbeidslivet.

Kurset går over 4 dager, fra 9-12 alle dager. Kurset passer for deg som er hovedtillitsvalgt eller plasstillitsvalgt i en kommune eller i fylkeskommunen. Det er en forutsetning at du kan delta alle dagene. Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen på kurset. Det oppfordres til at flere tillitsvalgte/medlemmer fra samme kommune deltar på kurset. FO-hverdagen blir enklere når man er flere som sitter med den samme kunnskapen. Antall deltakerplasser er begrenset. 

Kurset er gratis for FO-medlemmer.

Datoer for gjennomføring er:
02.03.2021 - 03.03.2021
24.03.2021 - 25.03.2021

Du vil motta en invitasjon til de aktuelle datoene etter at påmeldingsfristen er utløpt.

Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler. Hjemmel for permisjon er Hovedavtalen del b, § 3-6. Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn snarest under forutsetning om at du får plass. Potensielle tillitsvalgte bes ta kontakt med oss.

Bekreftelse på om du får plass og kursmateriell sendes ut i uke 8. 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 21.02.2021