Dark Overlay

ARBEIDSLIVSKURS FO region sør

sep
Bokhotellet Lyngørporten, 4912 GJEVING
  • (9. september)
  • (10. september)
  • (11. september)
  • (12. september)
  • (13. september)

Kurs region Sør: Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene. INVITASJON TIL ARBEIDSLIVSKURS 2019 Sted: Bokhotellet Lyngørporten, Gjeving.


INVITASJON TIL ARBEIDSLIVSKURS 2019

Sted: Bokhotellet Lyngørporten, Gjeving.
Dato: (08.) 09. – 13.september 2019

Tid: Kurset starter med middag kl. 20.00 søndag og avsluttes etter lunsj kl. 12.30 siste dag.

Oppstart kurs mandag 09.september 2019 kl. 09.00

Påmeldingsfrist: 20. august 2019. Bindende påmelding.

Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rollen som tillitsvalgt, lønns- og arbeidsforhold, lønnsforhandlinger, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser vil bli gjennomgått.

·      Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid.

·      Kurset passer for tillitsvalgte innen KS (kommuner og fylkeskommuner), styre- og utvalgsmedlemmer i fylkesavdelingene (spesielt tariffpolitiske utvalg).

·      Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen!

Kurset er begrenset til 30 deltakere fra Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

Kursansvarlige er fylkessekretærene: Linda Pettersen (Telemark), Inge Engeland Johansen (Aust-Agder), Vidar Byholt (Vestfold) og Bjarne Gilje (Buskerud)

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost- og opphold dekkes av FO.

 

 

 

 

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. 


Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. 


Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Eventuell dekning av tapt arbeidsfortjeneste eller støtte til barnetilsyn må avklares med din fylkesavdeling på forhånd.

 

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale:

KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3-6

Program samt bekreftelse, vil bli utsendt etter påmeldingsfristens utløp.

 

PÅMELDING VIA MEDLEMSPORTALEN INNEN 20.AUGUST

Husk å SKRIVE TYDELIG på påmeldinga om du kommer søndag eller mandag, og om du har allergier!!!
 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 20.08.2019