Dark Overlay

Arbeidslivskurs for Midt-Norge

sep
Quality Grand hotell - Steinkjer, 7709 STEINKJER
  • (2. september)
  • (3. september)
  • (4. september)
  • (5. september)
  • (6. september)

FO Trøndelag og FO Møre og Romsdal arrangerer Arbeidslivskurs for tillitsvalgte, fortrinnsvis i kommunal sektor. Kurset har fokus på arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk.

Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtaler og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet. Kurset er basert på forelesninger, innledninger og gruppearbeid.

 

Kurset passer i hovedsak for tillitsvalgte i kommunesektoren, men tillitsvalgte fra andre tariffområder kan også delta. Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen på kurset.

 

Det oppfordres til at flere tillitsvalgte/medlemmer fra samme kommune deltar på kurset.  FO-hverdagen blir enklere når man er flere som sitter med den samme kunnskapen.

 

Antall deltakerplasser er begrenset.  Tillitsvalgte fra Midt-Norge vil bli prioritert.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost- og opphold dekkes av FO.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

 

Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler. Hjemmel for permisjon kan fås ved å kontakte FO Trøndelag.

 

Program samt bekreftelse på plass, vil bli sendt ut ca. 13.august 2019.

Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn snarest under forutsetning om at du får plass.

 

Spørsmål om kurset?

Kontakt:

Fylkessekretær Bente Aune Bragstad 918 65 623 eller fylkessekretær Nils Karlsholm, tlf. 905 81 372, trondelag@fo.no

 

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn