Dark Overlay

Arbeidslivskurs for Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane

sep
Quality Airport Hotel Stavanger, Sola, 4050 SOLA
  • (9. september)
  • (10. september)
  • (11. september)
  • (12. september)
  • (13. september)

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakernes rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Tillitsvalgte sitt arbeid i vid forstand er tema. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtaler og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet. •Kurset er basert på forelesninger, innledninger og gruppearbeid. •Kurset er utformet for tillitsvalgte i KS (kommune og fylkeskommune). Medlemmer som ønsker å skolere seg for senere å ta verv i FO er også velkomne på kurset. •Vi oppfordrer til at flere tillitsvalgte/medlemmer fra samme klubb deltar. FO-hverdagen blir enklere når en er flere som har samme kunnskap.

 


Kurset er begrenset til 25 deltakere, fra Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. FO dekker kost og losji. Behov for overnatting fra søndag må oppgis ved påmelding. Det ytes ikke kostgodtgjørelse på reise til og fra kurset. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Reiseutgifter: Dekkes etter billigste reisemåte. Bruk av egen bil må avtales særskilt med kursarrangørene.

Permisjon: Permisjonsrettigheter og tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid finner vi i HA. Den gjennomgående hovedregel er at man skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovedtillitsvalgt. Deltakere søker arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende bestemmelse: Hovedavtalen KS - § 3.6.  

Kursholdere: FO Rogaland v/Ivar Kvadsheim, FO Sogn og Fjordane v/Jan Egil Haugland og FO Hordaland v/Bente Owren

Påmelding: Via FO sin hjemmeside, www.fo.no - kurs- og konferanser. Trenger du hjelp for innlogging: kontakt din fylkesavdeling.

Påmeldingsfrist: 31. august. Det er bindende påmelding.   

Tilbakemelding på om du har kommet med på kurset blir sendt ut etter at påmeldingsfristen er utgått. Program vil bli sendt ut ca. 1 uke før kurset.

Spørsmål om kurset? Kontakt FO Rogaland, tlf: 51 50 02 45, E-post: kontor@forogaland.no

Velkommen på kurs!

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn