Dark Overlay

Arbeidslivskurs - Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsforhold, FO Innlandet og FO Viken

sep
Scandic Hamar, 2318 HAMAR
  • (4. september)
  • (5. september)
  • (6. september)
  • (7. september)
  • (8. september)

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakere sine rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Du vil få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, Arbeidsmiljøloven, arbeidstid, hovedavtalen og hovedtariffavtalen i KS, forhandlinger, tilsettinger, lønnsforhandlinger og stillingsvern. Kurset er basert på forelesninger, individuell refleksjon, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.

Velkommen til arbeidslivskurs i regi av FO Innlandet og FO Viken.

Når: mandag 4. - fredag 8. september 2023. De som ønsker det kan få overnatting og middag fra søndag 3. september. Angi dette i påmeldingen.
Hvor: Scandic Hamar, Vangsvegen 121, 2318 Hamar
Hvem
: Målgruppen er alle tillitsvalgte i kommunesektoren. Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen på kurset. Det oppfordres til at flere fra samme kommune deltar på kurset. FO-hverdagen blir enklere når man er flere som sitter med den samme kunnskapen. Antall deltakerplasser er begrenset.

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Vi oppfordrer til bruk av kollektiv transport eller samkjøring der kollektiv transport ikke er en mulighet.
Det kan ytes støtte til barnetilsyn. Ta kontakt dersom det er aktuelt for deg.

Foreløpig plan er at kursdagene vil vare til kl. 16.45 alle dager utenom fredag. Torsdag kveld skal vi ha festmiddag og det ønsker vi at alle blir med på. Det kan også bli lagt opp til andre sosiale aktiviteter på ettermiddag/kveldstid, men dette er ikke ferdig planlagt ennå. Vi håper de fleste velger å overnatte på hotellet hele uken.

Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter hovedavtalen for KS. Del B, § 3-6.
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn snarest under forutsetning om at du får plass.

Påmeldingsfrist: 01. juni 2023.

Program samt bekreftelse på plass blir sendt ut etter påmeldingsfristen. 
Det er bindende påmelding. Kurset går over fem dager og du må kunne delta alle dagene for å melde deg på.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn