Dark Overlay

Arbeidstid, når det ikke er turnus

okt
Quality Airport Hotel Værnes, 7500 STJØRDAL

Vi inviterer tillitsvalgte i KS til skolering om arbeidstid for de som ikke arbeider turnus.

Arbeidslivet er i endring, og forventningene til fleksibilitet øker. Hvor mange timer i uka skal/kan miljøterapeuter i skole ha? Skal ansatte i barneverntjenesten kun føre fleksitid for nødvendig arbeid på ettermiddag/kveld? Hvilke regler og godtgjøringer gjelder for ansatte som arbeider dagarbeidstid som må begynne å arbeide enkelte ettermiddager/kvelder? Når går dagarbeid over til turnus? Dette er eksempler på spørsmål som ofte dukker opp, og som vi ønsker å belyse i kurset.  

Innhold:
Normal arbeidstid, overtid, fleksitid, godtgjøring, mm. 
Kurset tar for seg både Arbeidsmiljøloven og tariffavtalen for KS.

Kurset er gratis og reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. For de som har mer enn 2 timers reisevei, kan det dekkes overnatting fra dagen før. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes etter forhåndsavtale. Det kan ytes støtte til barnetilsyn. Tillitsvalgte må søke om permisjon med lønn etter Hovedavtalen del B, § 3-6. Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn snarest under forutsetning om at du får plass.

All kommunikasjon vil bli sendt til mailadresse som er registrert i medlemsregisteret.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn