Dark Overlay

Arbeidstidskurs for tillitsvalgte - Bergen

okt
Klosterhagen hotell, 5011 BERGEN
 • (18. oktober)
 • (19. oktober)

FO Vestland arrangerer Arbeidstidskurs (tidligere kalt turnuskurs) for tillitsvalgte - Klosterhagen hotel

Tema vi tar opp er:

 • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
 • Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus
 • Tillitsvalgtes rolle i arbeidet med turnus
 • Alternative arbeidstidsordninger etter AML. §10-12, 4 ledd
 • Årsturnus
 • Hjelpeturnus, bestemmelser vedr. helg/høytid/ferie
 • Praktiske oppgaverDu søker permisjon etter følgende bestemmelser: 

 • KS Hovedavtalens Del B § 3–6
 • Spekter: Hovedavtalen § 52,c
 • Virke: Hovedavtalen § 4-4.4
 • NHO: Hovedavtalen Kap. V § 5-8

 

Kursholdere: Bente Owren og Jan Egil Haugland

 

Påmelding: I kursportalen. 

Påmeldingsfrist: 13.10.2022

 

 

Velkommen!

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn