Dark Overlay

Arbeidstidskurs/turnuskurs

nov
Microsoft Teams, FO Møre og Romsdal, 6509 KRISTIANSUND N
  • (8. november)
  • (9. november)

Kurset gir en grundig innføring i bestemmelsene i lov- og avtaleverket rundt arbeidstid og turnus. Rollen som tillitsvalgt i forhold til utarbeidelse av turnus står i fokus. Kurset veksler mellom forelesning, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. PÅ GRUNN AV PANDEMIEN GJENNOMFØRES KURSET DIGITALT PÅ TEAMS.


Tema:

  • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
  • Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus
  • Overtidsbestemmelser
  • Tillitsvalgtes og arbeidsgivers roller i arbeidet med turnus

 

Begrenset antall plasser.


Kurset gir rett til permisjon for tillitsvalgte. For tillitsvalgte innen KS søkes permisjon etter hovedavtalens bestemmelser del B § 3-6. Bekreftelse om mottatt påmelding gis fortløpende og endelig bekreftelse på plass med kursinnhold og praktiske opplysninger kommer etter påmeldingsfristen.Spørsmål vedrørende kurs/ påmelding kan rettes til fylkessekretær Hilde Brunsvik på hilde.brunsvik@fo.no eller tlf 95 29 03 96 og fylkessekretær Cecilie Veibust på cecilie.veibust@fo.no eller tlf. 48 26 45 54.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn