Dark Overlay

Arbeidstidskurs/turnuskurs for tillitsvalgte- Teams

apr
Digitalt møte på Teams- Agder, Henrik Wergelandsgate 56, 4614 KRISTIANSAND S

Kurset gir en grundig innføring i bestemmelsene i lov- og avtaleverket rundt arbeidstid og turnus. Rollen som tillitsvalgt i forhold til utarbeidelse av turnus står i fokus.

Tema:

  • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
  • Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus
  • overtidsbestemmelser
  • tillitsvalgtes og arbeidsgivers roller i arbeidet med turnus

Begrenset antall plasser

Kurset gir rett til permisjon for tillitsvalgte. For tillitsvalgte innen KS søkes permisjon etter hovedavtalens bestemmelser del B §3-6.

bekreftelse om mottatt påmelding gis fortløpende og endelig bekreftelse på plass og kursinnhold og praktiske opplysninger kommer etter påmeldingsfristen.


Spørsmål vedrørende kurs/ påmelding kan rettes til fylkessekretær Christine Fredriksen

christine.fredriksen@fo.no eller tlf. 46877554Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn