Dark Overlay

Årsmøte, fagdag og tillitsvalgtssamling

jan
Teams, FO Innlandet, 2615 LILLEHAMMER
  • (18. januar)
  • (19. januar)
  • (20. januar)

FO Innlandet inviterer til et kinderegg av en samling. Her blir det tre dager med innhold. 18. januar vil vi ha tillitsvalgtsopplæring/erfaringsutveksling. 19. januar blir det årsmøte. 20. januar blir det fagdag (denne er nå utsatt pga pandemirestriksjoner)

FO Innlandet inviterer til følgende samlinger:


Digital tillitsvalgtssamling og opplæring for tillitsvalgte:

Tid:
18. januar, kl. 10.00-16.00.
Målgruppe: Plass- og hovedtillitsvalgte fra alle tariffområder

Program:
09.30: Registrering
10.00-10.30: Hva rører seg i FO. 
10.30-12.00: Erfaringsutveksling inkl klubbmøter og samarbeid mellom klubber
12.00-13.00: Lunsj
13.00-14.00: Tillitsvalgtes rolle i ulike type saker. (utfordrende saker, medlemsforespørsler, ansatterepresentant i styret)
14.00-16.00: Aktivitets og redegjørelsesplikten. LDO er forespurt som innleder.


Digitalt Årsmøte for FO Innlandet

Tid: 19. januar, kl. 09.30-17.00 (Registrering fra kl. 09.00).

Program:
09.00: Registrering med enkel servering
09.30-10.00: Åpning og konstituering
10.00-12.00: Yrkesetikk ved forbundsledelsen
12.00-13.00: Lunsj
13.00-17.00: Møte


Fagdag. "Vold og trusler- hvordan håndtere dette?" (utsatt! Ny dato kommer)

Tid: UTSATT

Program:
09.30: Registrering
10.00-10.10: Åpning ved Olav Neerland, fylkesleder FO Innlandet
10.10-11.45: Når vold og trusler rammer den ansatte. Hva er viktig å huske på?

Regelverk og krav til dokumentasjon ved representanter fra bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet

11.45-12.45: Lunsj
12.45-15.00: Strategier for konfliktdempende kommunikasjon.

Praktisk innfallsvinkel fra representant fra familierådgivningskontor.


Navn på innledere vil komme på plass når det nærmer seg.


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 13.12.2021