Dark Overlay

Årsmøte i FO Møre og Romsdal

mar
Quality hotel Grand, Bernstroffstredet 1, 6509 KRISTIANSUND N

I henhold til FOs vedtekter § 11.4 innkaller fylkesstyret til årsmøte, i Kristiansund.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Konstituering
2.1 Innkalling
2.2 Valg av dirigenter
2.3 Valg av sekretærer
2.4 Valg av protokollkomite
2.5 Valg av redaksjonskomite
2.6 Valg av tellekorps
2.7 Godkjenning sakliste og dagsorden
2.8 Godkjenning av forretningsorden

3. Årsmelding

4. Regnskap og kontrollkomiteens melding

5. Innkomne forslag og fylkesavdelinga sitt handlingsprogram

6. Økonomi

            6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden
            6.2 Budsjett

7. Fastsettelse av representantskapets størrelse og sammensetting (jfr § 11.5)

8. Valg av:
Fylkesavdelingsstyre:
Leder, nestleder/kasserer, to fylkessekretærer, 3 profesjonsfagansvarlige styremedlemmer, 3 styremedlemmer, 1 seniorpolitisk representant, vararepresententer for styremedlemmer og seniorrepresentant. 

    Råd og utval: Valgkomite, Kontrollkomite, Seniorutvalg, Internasjonalt utvalg


Årsmøtet er fylkesavdelingens øverste organ.

Alle medlemmer er velkommen til å delta i årsmøtet, og alle medlemmer kan velges inn i styre og utvalg.

Alle medlemmer har tale- og  forslagsrett i årsmøtet.

Fylkesavdelingens representantskapsmedlemmer har talerett, forslagsrett og stemmerett. 

Representantskapsmedlemmer har rett på permisjon med lønn fra arbeidsgiver for å delta i årsmøte,

jf. HA for de ulike tariffområdene.
Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn