Dark Overlay

Digital regional samling for tillitsvalgte

okt
Teams, FO Innlandet, 2615 LILLEHAMMER

FO Innlandet ønsker å skape et nettverk for tillitsvalgte i FO Innlandet og inviterer derfor til digital nettverkssamling. Samlingen er i hovedsak beregnet på tillitsvalgte etter tariffavtalene KS, KS bedrift og stat (utenom Bufetat). Region 3

Målet for nettverkssamlingen vil være:

  • å blir bedre kjent med andre tillitsvalgte
  • Status og ting av særlig interesse fra de ulike arbeidsplassene
  • Nytt fra fylkesavdelingen
  • Opplæring/oppdatering på siste nytt

Dersom du har innspill til innhold i samlingen så er det fint om du sender det på epost til post@innlandet.fo.no.

Endelig program og agenda sendes ut i forkant av møtet.


Målgruppe: Tillitsvalgte i KS, KS bedift og stat (utenom Bufetat) i region 3. Region 3 består av kommunene: Skjåk, Lesja, Dovre, Lom, Sel, Vågå, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer og Gausdal.


Møtet vil bli avholdt digitalt på Teams, og vi håper det gjør det lettere å delta. Tidsramme er fire timer inkludert pauser. De påmeldte vil motta invitasjon til møtet i egen epost i forkant av samlingen.

Du vil få mest ut av møtet dersom du bruker en PC med webkamera samt mikrofon. Det er også mulig å bruke telefonen, men den gir litt dårligere funksjonalitet. Ta kontakt dersom du er usikker på bruken av Teams, slik at vi kan gå gjennom dette i forkant.


Deltakelse gir rett til permisjon:

  • KS: Hovedavtalens Del B, § 3-6
  • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 01.10.2020