Dark Overlay

Digitalt Arbeidstids - og turnuskurs

feb
Digitalt på Teams, 8010 BODØ

Vi inviterer til kurs i Arbeidstid og turnus for våre tillitsvalgte.

Kurset vil avholdes digitalt, og vare over to hele dager. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta. 

Du vil motta bekreftelse på at du har fått plass på kurset, når påmeldingsfristen er utløpt, og må da søke arbeidsgiver om permisjon så snart som mulig. 

  • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
  • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
  • Spekter: Hovedavtalens §§ 26b og 52 c
  • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
  • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

For å kunne delta må du ha tilgang til pc med lyd og kamera, og du vil motta link for å koble deg på kurset. 

Ved spørsmål send mail til post@nordland.fo.no

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 22.01.2021