Dark Overlay

Digitalt grunnkurs for nye tillitsvalgte

mar
Digitalt på Teams, 8010 BODØ

Grunnkurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt, og det mest grunnleggende i lov - og avtaleverket. Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Nordland.

Kurset varer over to hele dager, og avholdes digitalt på Teams. Nærmere informasjon, samt program og link til Teams, vil komme samtidig med at du mottar bekreftelse på din plass.  

Kurset gir basiskunnskap om:

  • FO og LO som organisasjon 
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter 
  • Drøftinger og forhandlinger 
  •  Kurs og skolering


Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringskurs «God Start» i forkant av kurset.

Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

  • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
  • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
  • Spekter: Hovedavtalens §§ 26b og 52 c
  • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
  • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8


Ved spørsmål send mail til post@nordland.fo.no

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn