Dark Overlay

Digitalt kurs om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

des
Digitalt

Her får du en innføring i lovverket og konkrete tips til hvordan du kan jobbe med likestilling på arbeidsplassen. Kurset arrangeres av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

LDO-kurset er spesielt rettet mot tillitsvalgte i private og offentlige virksomheter.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven ble styrket 1. januar i år.

Arbeidet handler om å fremme likestilling på arbeidsplassen i hele bredden av personalpolitikken og på mange diskrimineringsgrunnlag. Det handler også om hvordan man redegjør for likestillingssituasjonen på arbeidsplassen.

Likestilling og anti-diskrimineringsarbeid får stadig mer vind i seilene. Flere norske virksomheter har satt likestilling og mangfold på sin dagsorden. Sentralt i arbeidet står du som tillitsvalgt.

På kurset går vi gjennom lovverket, gir deg konkrete tips, sjekklister og veiledning i hvordan du kan følge opp ARP-arbeidet.

Les mer og meld deg på her