Dark Overlay

Digitalt møte for ansatte i barnehage, skole og SFO

apr
Trondheim, 7012 TRONDHEIM

FO Trøndelag inviterer medlemmer i barnehage, skole og SFO til digitalt nettverksmøte 20. april kl. 14:30 - 15:30.

Etter tilbakemeldinger om at våre profesjoner kjenner på en faglig ensomhet i arbeidshverdagen, inviterer FO Trøndelag medlemmer til et digitalt nettverksmøte 20. april kl. 14:30 - 15:30. Dersom det er interesse for å etablere et fagfellesskap for våre medlemmer som jobber i barnehage og skole, så blir dette det første av flere nettverksmøter.

I møtet den 20. april vil vi si litt om FOs arbeid for våre profesjoner i utdanningssektoren, få tilbakemelding om behovet for å etablere et fagfellesskap og eventuelt få innspill til hvilken form og hvilket innhold dere ønsker at møtene skal ha. 

Påmeldingsfrist er 16. april, og lenke til møtet vil bli sendt etter at påmeldingsfristen har løpt ut.
Ved påmelding er det fint om kort skriver:

  • Om du jobber i barnehage, barneskole/SFO, ungdomsskole eller videregående skole?
  • Tittel, altså om du er ansatt som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier, miljøterapeut, miljøveileder, spesialpedagog, miljøarbeider eller annet
  • Om det er flere barnevernspedagoger, sosionomer eller vernepleiere ved din enhet

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Sylvi Dybvik på epost til sylvi.dybvik@fo.no. 
Vel møtt!

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 17.04.2021