Dark Overlay

Fagkonferanse for FO-medlemmer

sep
Nøsteboden AS, 5010 BERGEN

Profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere FO Vestland ønsker velkommen til Fagkonferanse for FO-medlemmer

PROFESJONSFAGLIG UTVALG FOR VERNEPLEIERE FO VESTLAND ØNSKER VELKOMMEN TIL 
FAGKONFERANSE FOR FO-MEDLEMMER

Onsdag 22. september 2021

Sted: Nøsteboden, Nøstegaten 32, kl. 090:00 - 15:00

Program for dagen:

09:00 - 09:15 Velkommen v/Erik Birkeland

09:15 - 09:45 Presentasjon av FO v/Ida Sekkingstad og Anne-Linn Sekkingstad

10:00 - 12:00

Psykisk utviklingshemmede og psykiske lidelser v/Johanna Eide og Helene Rosvoll. De er ansatt hos Habiliteringstjenesten for voksne i Hordaland, og begge er utdannet vernepleiere med videreutdanning i psykisk helse.

12:00 - 12:45 Lunsj

12:45 - 14:45 Adrian Lund

Adrian Lund har Tourettes Syndrom. Han er hard rammet, men har på tross av det jobbet ti år i serviceyrket. I 2016 var han deltaker i realityserien 71 grader Nord. Adrian er ekspert på å utfordre sine egne komfortsoner, og vet hva som skal til for å oppnå mestring i livet.

Adrian sitt foredrag tar for seg hvordan man kan tøye de grenser som bygger egen komfortsone, og hvordan man utfordrer disse i jakten på mestringsfølelse.

14:45 - 15:00 Avslutning/Takk for i dag. 


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 10.09.2021