Dark Overlay

FO Akershus - Grunnkurs - tariffavtalen i KS

jan
Smalgangen 42 B Kurslokalet FO Oslo/Akershus, 0188 OSLO

Dette er en utvidelse av det ordinære grunnkurset som setter tillitsvalgte i KS bedre i stand til å ivareta rollen som tillitsvalgt.

Kurset er en gjennomgang av Hovedtariffavtalen i KS med eksempler fra praktisk tillitsvalgtarbeid.

Dagen sees i sammenheng med kurset 13. og 14. januar.

Det serveres lunsj.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.


Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn