Dark Overlay

FO Hedmark- representantskapsmøte og ekstraordinært årsmøte

okt
First hotel Victoria, 2317 HAMAR

23. oktober 2019 kl. 09.30-16.30 inviterer FO Hedmark til representantskapsmøte med påfølgende ekstraordinært årsmøte. Møtet vil bli avholdt sammen med FO Oppland.


Innkalling til begge møter er sendt pr epost til alle medlemmer i representantskapet.


Saksliste representantskap:

1)      Åpning og presentasjon av saker til ekstraordinært årsmøte sammen med FO Oppland

2)      Konstituering

2.1       Innkallingens lovlighet

2.2.      Valg av dirigenter

2.3.      Valg av sekretær(er)

2.4       Valg av protokollkomite

2.5       Valg av tellekorps

2.6       Godkjenning av saksliste og dagsorden

2.7       Forretningsorden

3)      Regnskap

4)      Valg av kandidater til landsstyret fra FO Hedmark

5)      FO Innlandet- debatt om sakene som skal tas opp på ekstraordinært årsmøte

6)      Innkomne saker

 

Saksliste årsmøte

1)      Åpning

2)      Konstituering

2.1       Innkallingens lovlighet

2.2.      Valg av dirigenter

2.3.      Valg av sekretær(er)

2.4       Valg av protokollkomite

2.5       Valg av tellekorps

2.6       Godkjenning av saksliste og dagsorden

2.7       Forretningsorden

3)      Innkomne forslag

3.1  Opprettelse av FO Innlandet

3.2  Felles kandidater til landsstyret

3.3  Avgi fullmakter

3.4  Evt andre nødvendige vedtak

4)      Foreløpig budsjett FO Innlandet 2020

5)      Fastsetting av delegater til stiftelsesårsmøtet

6)      Valg

6.1  Interimstyre for FO Innlandet

6.2  Felles valgkomite

6.3  Felles settevalgkomite


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 09.10.2019