Dark Overlay

FO - Kurs i veiledningsteori og metode - uke 46/2020 - FÅ PLASSER

nov
Storefjell Resort Hotel, 3550 GOL

Kurs i veiledningsteori og metode uke 46/2020 Kurset er godkjent etter FOs kriterier for godkjenning av veiledere Omfanget er 40 timer Innkvartering fra søndag ettermiddag/kveld. Sted: Storefjell resort hotell, http://www.storefjell.no/ Målgruppe Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Pris: Kr 10.000,- for medlemmer i FO, inkl. overnatting i enerom fra søndag før kursoppstart, fullpensjon, kaffe/te og kursmateriell. kr 14.000,- for ikke-medlemmer inkl. overnatting i enerom fra søndag før kursoppstart, fullpensjon, kaffe/te og kursmateriell.

Målgruppe 
Barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.


Pris: Kr 10.000,- for medlemmer i FO, inkl. overnatting i enerom fra søndag før kursoppstart, fullpensjon, kaffe/te og kursmateriell.  
kr 14.000,- for ikke-medlemmer inkl. overnatting i enerom fra søndag før kursoppstart, fullpensjon, kaffe/te og kursmateriell.  


Kursledere/forelesere 
Kjerstin Anker Olsen og  Reidun Dybsland er godkjente veiledere i FO og har bred erfaring som kursholdere.

Påmeldingsfrist: 06.november 2020. Bindende påmelding! 
- Ved avmelding 2 uker før kursstart belastes den påmeldte halvparten av beløpet.

- Ved avmelding nærmere dato før kurset belastes den påmeldte hele beløpet.

- For tillitsvalgte vil deres lokale avdeling stå økonomisk ansvarlig ved avmelding.


Krav til nærvær
Kursdeltakerne må ha deltatt på minimum 90 % av kurset for å få utdelt kursbevis. Dette for at kurset skal kunne brukes i forbindelse med søknad om veiledergodkjenning. Fraværet kan ikke komme i forbindelse med oppstarten av kurset, og vi oppfordrer til 100 % nærvær, av hensyn til kvaliteten på kurset og øvrige kursdeltakere.

Påmelding: for medlemmer og tillitsvalgte via FOs hjemmeside www.fo.no / kurs/konferanser.

FO – medlemmer: 
- Dersom arbeidsgiver skal dekke kursavgiften må dette være avklart i forkant og full faktura adresse og nødvendige opplysninger fylles inn ved påmelding, husk referanse/formål fakturaen skal påføres
- Dersom arbeidsgiver ikke dekker kursavgiften kan det søkes om å få dette dekket fra FO, se kriterier under. 


For tillitsvalgte:
- FOs forbundskontor dekker utgifter til deltakeravgift og reise gjennom OU – midler, dersom det er avtalt med aktuell fylkesavdeling i forkant. 
Ta kontakt med ditt fylkeskontor for bekreftelse på at du er tillitsvalgt, som du sender med ved påmelding. 
- Blant tillitsvalgte er det hovedtillitsvalgte (klubbtillitsvalgte) og plasstillitsvalgte som prioriteres.

Påmelding for ikke medlemmer: Send påmelding via mail til: kontor@fo.no
- Dersom arbeidsgiver skal dekke kursavgiften må dette være avklart i forkant og full faktura adresse og nødvendige opplysninger fylles inn ved påmelding, husk referanse/formål fakturaen skal påføres.

Kriterier ved søknad om dekking av deltakeravgift og reisekostnader for FO medlemmer uten tillitsverv.
Det er mulig for FO medlemmer å søke om å få veilederkurset dekket gjennom FO. 
Dette må være søkt om og avklart i god tid før kurset starter.

Kriterier:
- Søker er medlem i FO og har ingen tillitsverv som gir mulighet til å få dette dekket gjennom OU – midler.
- Det skal være forsøkt dekket av arbeidsgiver som har avgitt et skriftlig, begrunnet avslag. Dette vedlegges søknaden.
- Søker er på vei til å fullføre veiledergodkjenning som FO – godkjent veileder, det vil si at øvrige krav i en veiledergodkjenning er påbegynt. 
- Det legges ved en beskrivelse på hvor langt man er kommet i godkjenningsløpet og en plan for når man skal være ferdig og klar med en søknad om veiledergodkjenning.

Søknad sendes til kontor@fo.no
Merk søknad med: Søknad «veilederkurs, medlemskurs ikke OU - finansierte»


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 15.09.2020