Dark Overlay

FO - Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus

okt
Scandic St. Olavsplass, St. Olavsplass 1, 0165 OSLO
  • (24. oktober)
  • (25. oktober)

Landskonferansen for sosialarbeidere i somatiske sykehus 2019 holdes på hotell Scandic St. Olavs plass i Oslo 24. – 25. oktober. Overordnet tema i år er «Fremtidens sosialarbeider på sykehus». Med forbehold om endringer av programmet.

Program

Torsdag 24. oktober – Autorisasjon og politisk påvirkning

09.00 – 10.00

Registrering

10.00 – 10.45

Velkommen v/ AU og Komite OUS

Kulturelt innslag

Åpning av konferansen

10.45 – 11.30

Hvordan leve med sykdom utfra et pasientperspektiv v/ Ida Steinlein.

11.30 – 11.45

Pause

11.45– 12.45

Etablering av autorisasjon for sykehuskuratorer i Sverige           v/ Josefine Johansson, Professionsstrateg Socialt arbete, Akademikerförbundet SSR.

12.45 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.00

Prosessen rundt autorisasjon for sosionomer i Norge- hva er status?  v/Elise Bjørnebekk-Waagen, Medlem i helse- og omsorgskomitéen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet.

15.00 – 15.15

Pause

15.15 – 15.35

 «Kjære statsminister – derfor er det viktig med sosionomer innen helse» v/ Seniorforsker og sosionom Una Stenberg, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse

15.35 – 15.45

Avrunding for dagen

Felles middag på hotellet klokken 18.00

 

Fredag 25. oktober – Funksjon og kompetanse

09.00 – 09.15

09.15 – 10.00

10.00– 10.15

Morgenhilsen med kulturelt innslag

FO og AU har ordet

Nasjonalt nettverk for medisinsk sosialt arbeid i Norge – orientering

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 11.30

Sykehussosionomens arbeid og funksjon i Sverige.   Presentasjon av doktorgradsavhandling v/ Forsker Elisabet Sernbo, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

11.30 – 12.30

Lunsj

12.30 – 13.30

Fremtidens utdanning for sosionomer innen helse -fokus på innhold og kompetanse Presentasjon av utdanningen som ligger til grunn for den nye autorisasjonen i Sverige v/ Elisabet Sernbo

13.30 – 13.45

Pause

13.45 – 14.45

 

14.45 – 15.00

Avslutning

Priser

Deltakeravgift: 2300 kroner for FO-medlemmer / 2500 kroner for ikke-medlemmer

Middag: 465 kroner

Overnatting: 1280 kroner for enkeltrom

Påmelding

Konferanse og middag

Påmelding til konferanse og middag gjøres elektronisk på FOs hjemmeside under fanen Hva skjer eller på e-post til kontor@fo.no innen 26. august. Påmeldingen er bindende.

Påmeldingen må inneholde følgende informasjon (benytt fritekstfeltet ved elektronisk påmelding)

Navn

Arbeidssted

E-postadresse og telefonnummer

Fakturaadresse (viktig)

Kostnadssted (viktig)

Informasjon om man er FO-medlem eller ikke

Informasjon om man skal delta på felles middag torsdag 24. oktober

Informasjon om eventuelle allergier eller andre behov det må legges til rette for

Rombestilling innen 26. august - kr. 1280,-  for enkeltrom MÅ betales selv ved innsjekk!

Overnatting bestilles direkte til hotellet på mail til:

Meeting.stolavsplass@scandichotels.com  eller charlotte.wahlquist@scandichotels.com

med kode: BLAN241019 eller 46949827

Vi gjør oppmerksom på at den enkelte betaler rommet selv ved innsjekk, og at det ikke sendes faktura for overnattingen.

Spørsmål om fakturering rettes til monica.berg@fo.no

Andre spørsmål rettes til hskedsmo@ous-hf.no

 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 19.09.2019