Dark Overlay

FO Nordland - Grunnkurs

feb
Quality Hotel Ramsalt, 8006 BODØ
 • (21. februar)
 • (22. februar)

FO Nordland inviterer til Grunnkurs for tillitsvalgte

Kurset varer over to hele dager, og kostnader til reise og opphold dekkes av FO. 

Nærmere informasjon om bestilling av reise, overnatting og program for dagene vil bli sendt ut ved bekreftet plass. 

 

Kurset gir basiskunnskap om:

 • FO som organisasjon og litt om LO
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter
 • Drøftinger og forhandlinger 
 • Øvrige kurs og skoleringer

 

Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringskurs «God Start» i forkant av kurset.

 

Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

 • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
 • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
 • Spekter: Hovedavtalens §§ 26 b og 52 c
 • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
 • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

 Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 06.02.2023