Dark Overlay

FO Nordland, Troms og Finnmark- Arbeidslivskurs KS

sep
Tromsø, Scandic Ishavshotell, 9001 TROMSØ
  • (20. september)
  • (21. september)
  • (22. september)
  • (23. september)
  • (24. september)

FO Nordland, Troms og Finnmark inviterer tillitsvalgte i kommunal sektor til Arbeidslivskurs i Tromsø i uke 38 (20.- 25. september)

Opplæring for tillitsvalgte i FO Nordland, Troms og Finnmark

 

Arbeidslivskurs KS

 

Tromsø, 20.- 24. september 2021 (uke 38)

 

Tid: Uke 38, fra 20.- 24.september 2021
Kurset starter opp mandag med registrering av deltakere kl. 11.00, og avslutter fredag kl. 13.00.

Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø  

Innhold:

Kurset har hovedvekt på lov- og avtaleverk i arbeidslivet og i KS- kommunal sektor; Arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og hovedtariffavtalen er sentrale. Rollen som tillitsvalgt, konflikter på arbeidsplassen, ansettelser og ferieloven vil også bli gjennomgått.

  • Kurset er basert på forelesninger/ innledninger og gruppearbeid.
  • Kurset passer for tillitsvalgte innen KS området (kommune og fylkeskommune).

Kurset er begrenset til 25 deltakere – fra Nordland, Troms og Finnmark. Vi anbefaler nye Hovedtillitsvalgte å delta på denne skoleringen.

Praktisk informasjon:

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Reise, kost og opphold dekkes av FO. Reise dekkes på rimeligste alternativ. Reisebestilling gjøres etter avtale med fylkesavdelingen.

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale: Hovedavtalens Del B § 3–6

Påmelding innen 1 september 2021.

Påmelding: kursportalen på www.fo.no

Etter påmeldingsfristens utløp vil du motta bekreftelse, program, samt bestillingsskjema for reise.

 

Hvis du lurer på noe så ta kontakt med en av fylkessekretærene i Troms og Finnmark eller Nordland

Anita R. Kivijervi og Mona Olafsen, FO Troms og Finnmark

Marte Sofie Aune og Nina Kristin Botn, FO Nordland

post@tromsogfinnmark.fo.no/ post@nordland.fo.no  evt. Tlf. 95822261 (Anita)  

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 05.09.2021