Dark Overlay

FO Oslo, Arbeidstidskurs

okt
FO Oslo sine lokaler i Smalgangen 42B, 0188 OSLO
 • (17. oktober)
 • (18. oktober)

Kurset er for tillitsvalgte i Oslo som er med å utarbeide og godkjenne arbeidstidsplaner og ordninger.

Tid: Torsdag 17.10 og fredag 18.10.2024

Kurset varer begge dager fra kl. 09.00 -16.00.

Sted: Smalgangen 42, 0188 Oslo

Omtale av kurset:

Kurset er beregnet for deg som er tillitsvalgt og som er med og godkjenner turnuser. Kurset vil ta for seg turnusplanlegging, arbeidsmiljøloven og generelle bestemmelser i forhold til turnus, arbeidstid, avtaleverket, definisjoner etc. og gjennomgang av begreper i praktisk turnusoppsett. Kurset vil også gi en innføring i fleksible arbeidstidsordninger og regler rundt dette. I kurset vil vi også kort ta for oss ferieloven knyttet opp mot turnus og turavtaler.

Tema:

 • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
 • Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus
 • Overtidsbestemmelser
 • Tillitsvalgtes og arbeidsgivers roller i arbeidet med turnus

Kurset gir rett til permisjon med lønn etter hovedavtalenes bestemmelser.

 • Oslo kommune: Hovedavtalens kap. 3, § 16 e
 • VIRKE: Tillegg til hovedavtalen KAP 4, §4-4.4
 • Staten: Hovedavtalens § 39
 • Spekter: Hovedavtalens § 52
 • NHO Hovedavtalen §5-8

Påmeldingsfrist er 10. oktober

Påmelding på fo.no/oslo under Kurs og arrangement

Maks 12 deltagere.

For spørsmål kontakt FO Oslo på  e-post: post@oslo.fo.no


Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn