Dark Overlay

FO Oslo: Lov- og avtaleverk-kurs Oslo kommune

nov
FO Oslos lokaler i Smalgangen 42B, Grønland Torg, Oslo, 0188 OSLO
  • (29. november)
  • (30. november)

FO Oslo inviterer til kurs for våre tillitsvalgte i lov- og avtaleverket i Oslo kommune.

Kurset er et ledd i grunnopplæring for tillitsvalgte i Oslo kommune. Det gir opplæring i de mest sentrale delene av avtaleverket i kommunen og aktuelle lover som er viktige for lokalt tillitsvalgt-arbeid og øvelse i hvordan dette kan brukes i praksis.

Det er en fordel å ha gjennomført vårt grunnkurs for tillitsvalgte først, men ikke en absolutt forutsetning.

Tillitsvalgte har rett til permisjon etter hovedavtalens §16

Påmeldingsfrist: 20.11.2023 på nettsiden fo.no/oslo under "Kurs og arrangementer"

Meld deg på! Velkommen!


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 26.11.2023