Dark Overlay

FO Oslo Representantskapsmøte

des
Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 OSLO

FO Oslo innkaller til rep.skapsmøte den 2.12.2022. Sted: Thon hotel Opera

Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene.

De valgte representantene fra klubbene i bydelene, etatene og virksomhetene rundt i Oslo bes sette av datoen og melde seg på her.

Formell innkalling og sakspapirer sendes ut på e-post innen gjeldende vedtaksfestede frister.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 26.11.2022