Dark Overlay

FO Rogaland: Arbeidstidskurs/Turnuskurs

mai
Microsoft Teams FO Rogaland , 4022 STAVANGER

Arbeidstidskurs/Turnuskurs for tillitsvalgte i FO Rogaland.


Tema vi tar opp er:

 • Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven
 • Tariffavtalens bestemmelser om arbeidstid og turnus
 • Tillitsvalgtes rolle i arbeidet med turnus
 • Alternative arbeidstidsordninger etter AML. §10-12, 4 ledd
 • Årsturnus
 • Hjelpeturnus, bestemmelser vedr. helg/høytid/ferie

 • Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

  • KS: Hovedavtalens Del B, § 3-6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner
  • STAT: Hovedavtalens § 39. pkt. 2
  • SPEKTER: Hovedavtalens §§ 26b og 52c
  • VIRKE: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap. 3, § 3.2.b
  • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

  Kalenderinvitasjon sendes påmeldte deltakere etter påmeldingsfristens utløp.

  Ved spørsmål ta kontakt med FO Rogaland: post@rogaland.fo.no eller tlf. 51500245.

 • Praktiske oppgaver

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 21.04.2021