Dark Overlay

FO Rogaland arrangerer Grunnkurs for tillitsvalgte

nov
Folkets Hus Stavanger, Løkkeveien 22, 4008 STAVANGER
 • (10. november)
 • (11. november)

Grunnkurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt, og det mest grunnleggende i lov - og avtaleverket. Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Rogaland.

Dette kurset er grunnleggende tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs, men har du behov for litt oppfriskning er du også velkommen!
FO sitt E-læringsprogram "God start" bør være gjennomført før kurset. Link til dette finner du på min "min side" på www.fo.no. 

Kurset varer over to dager, og avholdes i Folkets Hus Stavanger. Bekreftelse på deltakelse vil komme etter at påmeldingsfristen er utløpt.  

Kurset gir basiskunnskap om:

 • FO og LO som organisasjon 
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter 
 • Drøftinger og forhandlinger 
 •  Kurs og skolering

Kursholdere: Jannicke Larsen og Ivar Kvadsheim, fylkessekretærer i FO Rogaland.

Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringskurs «God Start» i forkant av kurset.

Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. 

Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

 • KS: Hovedavtalens Del B, § 3-6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner
 • STAT: Hovedavtalens § 39. pkt. 2
 • SPEKTER: Hovedavtalens §§ 26b og 52c
 • VIRKE: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap. 3, § 3.2.b
 • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Ved spørsmål ta kontakt med FO Rogaland: post@rogaland.fo.no eller tlf. 51500245.

Påmeldingsfrist: 1. november 2021

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn