Dark Overlay

FO Rogaland arrangerer grunnkurs for tillitsvalgte - Digitalt

apr
Digitalt - Microsoft Teams, 4008 STAVANGER
 • (21. april)
 • (22. april)

Grunnkurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt, og det mest grunnleggende i lov - og avtaleverket. Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Rogaland.

Dette kurset er grunnleggende tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs, men har du behov for litt oppfriskning er du velkommen!
FO sitt E-læringsprogram "God start" må være gjennomført før kurset. Link til dette finner du på min "min side" på www.fo.no. 

Kurset varer over to dager, og avholdes digitalt på Teams. Nærmere informasjon, samt program og link til Teams, vil komme etter at påmeldingsfristen er utløpt.  

Kurset gir basiskunnskap om:

 • FO og LO som organisasjon 
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter 
 • Drøftinger og forhandlinger 
 •  Kurs og skolering

Kursholdere: Jannicke Larsen og Ivar Kvadsheim, fylkessekretærer i FO Rogaland.

Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringskurs «God Start» i forkant av kurset.

Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. 

Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

 • KS: Hovedavtalens Del B, § 3-6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner
 • STAT: Hovedavtalens § 39. pkt. 2
 • SPEKTER: Hovedavtalens §§ 26b og 52c
 • VIRKE: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap. 3, § 3.2.b
 • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kalenderinvitasjon sendes påmeldte deltakere etter påmeldingsfristens utløp.

Ved spørsmål ta kontakt med FO Rogaland: post@rogaland.fo.no eller tlf. 51500245.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn