Dark Overlay

FO Rogaland - Fagdag

mai
Løkkeveien 22, 4008 STAVANGER

Hjelperens reaksjoner i møte med andre menneskers lidelse

Gjennom vårt foredrag ønsker vi å sette fokus på at vi som jobber tett på andre menneskers lidelse, smerte og kriser i ytterste konsekvens selv kan bli syke. Vi har fokus på de ulike belastningene ansatte i barnevernet og andre hjelperyrker kan oppleve i sin arbeidshverdag.

Vi snakker om hvilke symptomer man bør være obs på, og hvilke konsekvenser som kan følge hvis man ikke forebygger, så som vikarierende traumatisering, utbrenthet, og medfølelsestretthet blant annet.

Vi er opptatt av forebygging: hvordan vi selv kan forebygge og hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge for forebygging – og hva som er hvem sitt ansvar.

Vi ønsker også å ha dere med i drøftinger og få høre deres egne erfaringer med temaet.

Vi presenterer teori og legger opp til gruppeoppgaver og diskusjon.

 

Velkommen!

Om oss:

Ine Haver: Kontaktperson og fagkonsulent i barneverntjenesten i Stavanger. 12 års erfaring fra barneverntjeneste, tidligere erfaring fra institusjon, NAV, rus og psykiatritjenesten. Klinisk sosionom med videreutdanning om vold og traumatisk stress.

Hilde Auglend: Teamleder i barneverntjenesten i Gjesdal. 6 års erfaring fra barneverntjeneste. Tidligere erfaring fra rus og psykiatritjenesten. Klinisk barnevernspedagog med videreutdanning om vold og traumatisk stress.

Vi har publisert en artikkel i Fontene nr. 09:2017 med samme tema, med tittel: «Nå orker jeg ikke mer».

Seminarutgiftene inkludert lunsj dekkes av FO Rogaland.

 

Bindende påmelding (oppgi navn og arbeidsplass) innen 16.05.2019 til www.fo.no eller elin@forogaland.no

 

Spørsmål vedr. seminaret kan rettes til FO Rogaland

tlf. 51 50 02 45 / 901 17 8 64

 

 

  

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn