Dark Overlay

FO Rogaland og FO Vestland: Arbeidslivskurs for tillitsvalgte i KS-området

sepokt
Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, 4055 SOLA
 • (27. september)
 • (28. september)
 • (29. september)
 • (30. september)
 • (1. oktober)

FO Rogaland og FO Vestland inviterer tillitsvalgte i kommunesektoren til ukeskurs på Sola. Dette er en anledning til å bli godt skolert i lov og avtaleverk du som tillitsvalgt har behov for, bli litt kjent med fylkessekretærene og bygge nettverk med andre tillitsvalgte.

Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsvilkår - "Arbeidslivskurs"

Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakernes rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverk. Temaene er tillitsvalgtes arbeid i vid forstand. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer, hovedavtale og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet.

Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid.

Kurset er utformet for tillitsvalgte i KS-området (kommune og fylkeskommune).

Vi oppfordrer til at flere tillitsvalgte/medlemmer fra samme klubb deltar. FO-hverdagen blir enklere når flere har samme kunnskap. 

  Det er en fordel om deltakerne på kurset har gjennomført både God Start og Grunnkurs for tillitsvalgte, men det er ingen absolutt forutsetning. Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen ved ledig kapasitet på kurset.

  Kurset er begrenset til 25 deltakere – primært fra Rogaland og Vestland. Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

  Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost, opphold og reiseutgifter dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes normalt etter billigste reisemåte. Behov for overnatting fra søndag må oppgis ved påmelding. Det ytes ikke kostgodtgjørelse på reise til og fra kurset,
  Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

  Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale i KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3–6.

  Kursholdere: Fylkessekretærene i FO Region Vest

  Tilbakemelding på om du har kommet med på kurset blir sendt ut etter at påmeldingsfristen er utgått. Påmeldingsfrist er 6. september. Program vil bli sendt ut ca. 1 uke før kurset.

  Spørsmål om kurset? Kontakt FO Rogaland på tlf: 51 50 02 45 eller e-post: post@rogaland.fo.no

  OBS!: Ved påmelding vil du få beskjed om at hotellet er fullt. Det er det ikke, og alle påmeldte blir tildelt enkeltrom fra 27.9. til 1.10..


  Kurspåmelding

  Registreringen er lukket

  Registrering for dette kurset ble lukket 07.09.2021