Dark Overlay

FO Rogaland og FO Vestland inviterer til fagkonferanse Traumeforståelse og traumebevisst omsorg

okt
Digitalt kurs på Zoom, "link vil sendes til deltakerne", 4001 STAVANGER

Fagkonferanse for medlemmer med tema om traumeforståelse og traumebevisst omsorg.

I dette webinaret vil Ole Greger Lillevik se nærmere på traumebegrepet og traumesensitiv omsorg som rammeverk. Traumeerfaring og traumatisk stress henger sterkt sammen, og det er derfor naturlig også å se på stress som fenomen. Avmakt er også et sentralt begrep i når det gjelder traumer og stress, og man kan derfor vel så gjerne snakke om stressbevisst eller avmaktsbevisst omsorg. Tema som vil bli løftet frem og berørt er: traumeforståelse, reguleringsvansker og reguleringsstøtte, traumatisk stress og toleransevinduet og arbeid med barn og unge med reguleringsvansker.

 

Ole Greger Lillevik er forfatter og dosent ved Norges arktiske universitet UiT Narvik. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. I 2009 ble han tilsatt ved Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Lillevik har i sin forskning vært opptatt av utfordringer som oppstår når ansatte blir utsatt for trusler om vold eller vold fra de som de jobber med. Han har vært en sentral bidragsyter i bøker som Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon (Gyldendal Akademisk), Tiltak mot vold og aggresjon i skolen (PedLex), Vold mot barn (Gyldendal) og Vold i nære relasjoner (Gyldendal Akademisk). Han er en mye brukt foredragsholder og har holdt en rekke kurs i temaområdet i skoler over hele landet. I 2014 ble han tildelt formidlingsprisen ved Høyskolen i Narvik (nå UiT).

 

Kurspåmelding