Dark Overlay

FO - «Se meg» - oppfølging av domfelte med ulike utfordringer

Mar
Sundvollen Hotell, Dronningveien 2, 3531 KROKKLEIVA
  • (20 Mar)
  • (21 Mar)

Program for FO seminar på Sundvollen hotell 20.3-21.3.2019 «Se meg – oppfølging av domfelte med ulike utfordringer»


Onsdag 20.3:


10.30-11.00: Registrering og kaffe


11.00-11.15: Velkommen og en kort runde med presentasjon av deltakerne


11.15-13.00: "Timing av best mulig hjelp ved problematisk rusbruk. Erfaringer fra en ti års oppfølgingsstudie " - Forsker Thomas Solgård Svendsen fra KORFOR, Sykehuset i Stavanger

 

13.00-14.00: Lunsj


14.00- ca 14.30: «Kvinnestrategien – hva har den bidratt med?» - Seniorrådgiver Hilde Lundeby ved KDI


14.30-15.00: «Om kvinner i fengsel og arbeidet med tilbakeføring» - Siri Gaarder Brock-Utne og Ola Tennes ved Bredtveit fengsel


15.00-15.15: Pause


15.15-16.00: Fortsettelse om kvinner i fengsel

                     

16.00-16.15: Pause


16.15-17.00: «Når du ser meg, hva gjør du?» Om barn som pårørende til domfelte når det er grunnlag for bekymring til barnevernet - Marte Blakstad Lehn fra FFP Oslo og Arild Haugrønning fra Trøndelag friomsorgskontorTorsdag 21.3:


09.00-10.30: «Fra stress til håp – hvordan se etter horisonter av muligheter i kriminalomsorgen» - Høyskolelektor Gry Espedal, PhD-stipendiat og forsker på organisasjon og ledelse

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 22.02.2019