Dark Overlay

FO Sør Skolekonferansen 2020 - OBS! Arrangementet er avlyst

apr
Kragerø Resort, 3788 STABBESTAD
  • (15. april)
  • (16. april)

FO Vestfold og Telemark og FO Agder inviterer til vår årlige Skolekonferanse på Kragerø Resort, Stabbestad!

 

Onsdag 15. april

Kl. 19.00       Middag

FOs faggruppe for barnehage, skole og   PPT informerer og underholder

 

Torsdag 16. april

09.00             Livsmestring i skolen:

                        Hva fremmer psykisk helse, og hvordan kan   vi snakke om det?

                        Anne-Kristin Imenes, psykolog

 12.00            Lunsj

13.00             Barns ustyrlighet som en viktig demokratisk   samfunnspraksis?

                        Lene C. Haugland, sosionom

 14.30            «Åpen post» og evaluering

15.30              Vel hjem

 

Anne-Kristin Imenes, psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi, seniorrådgiver ved kompetansesenter rus KoRus-Sør. Hun har mange års erfaring som kommunepsykolog, pp-psykolog og psykolog i spesialisthelsetjeneste. Hun har utviklet livsmestringsundervisning ved Askim ungdomsskole.

Du kan se film om prosjektet her: https://www.youtube.com/watch?v=aRX0K0v120g

 

Lene C. Haugland er utdannet sosionom med master knyttet til barndom og barns rettigheter.

Hun skriver:

"Jeg har jobbet som rådgiver for barns rettigheter i frivillige organisasjoner i inn og utland og jobbet flere år på gata i Oslo og London med barn og unge som lever med komplekse, fargerike og ofte vanskelige livssituasjoner. Jeg har vært heldig å få jobbe med mange skoler gjennom mitt arbeid og før mitt nåværende virke jobbet jeg som miljøterapeut på en skole. Jeg har lenge vært opptatt av barns plass i demokratiet og jeg jobber nå med en doktorgrad ved Universitetet i Agder hvor jeg undersøker nettopp dette. Jeg ønsker å finne mer ut av hvordan demokrati manifesterer seg i skolens praksis; hvordan deltar barn med lyd, bevegelse og kropp og hvilke former for deltakelse anerkjennes som viktig og riktig."

 

Kurspåmelding