Dark Overlay

FO Trøndelag - Representantskapsmøte 1/2021

mar
Digitalt på Teams, 7011 TRONDHEIM

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE NR. 1/2021 Dato: 8. mars 2021 Møtestart kl. 09:00 Møteslutt kl.16:00 Sted: Teams, digitalt

Sakspapirer og detaljert program til representantskapsmøtet sendes ut på e-post senest 14 dager før representantskapsmøte

 

Deltakelse krever påmelding.

 

Det vil blir sendt ut egen Teams-invitasjon til alle deltakere som har meldt seg påsenest 5. mars 2021

 

Det må søkes om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler.

KS sektoren: Hovedavtalen del B, § 3-5 c)

Stat sektoren: Hovedavtalen § 39, pkt.1. og er ikke begrenset til et bestemt antall dager.

Spekter: Tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte hjemles i Hovedavtalens §52. Deltagelse på representantskapsmøter hjemles i § 52 b) og er ikke begrenset til et bestemt antall dager.

Virke: Hovedavtalen LO – Virke § 4-4.4 / Landsoverenskomstenes tilleggsavtale § 3.2 b

 

 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 04.03.2021