Dark Overlay

FO Vestland arrangerer Grunnkurs for alle tariffområder

nov
Scandic Sunnfjord Hotel, 6800 FØRDE
 • (24. november)
 • (25. november)

FO Vestland arrangerer grunnkurs for alle tariffområder. Sted Førde

Dette kurset er grunnleggende tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs, men har du behov for litt oppfriskning er du velkommen!
FO sitt E-læringsprogram "God start" må være gjennomført før kurset. Link til dette finner du på min "min side"

På kurset er vi innom følgende tema:

 • Fellesorganisasjonen (FO) som organisasjon
 • Forholdet til LO
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter
 • Drøftinger og forhandlinger
 • Medlemssaker
 • Tillitsvalgtes hverdag

Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

 • KS: Hovedavtalens Del B, § 3-6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner
 • STAT: Hovedavtalens § 39. pkt. 2
 • SPEKTER: Hovedavtalens §§ 26b og 52c
 • VIRKE: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap. 3, § 3.2.b
 • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn